Dimecres, 23 octubre 2019

Convocatòria i bases Agència Municipal de Lectura

S’adjunta documentació al respecte de la convocatoria i bases per a cobrir el lloc de treball de la Agència Municipal de Lectura, corresponent a l’oferta de treball públic de 2018:

Publicació en el BOP.

Publicació en el BOE, finalitzant el termini de presentació de sol·licituds el 20 d’ agost.

Model d’instància.

-Edicte aprovació llistats d’apirantes admesos i exclosos

Notícies relacionades