Diumenge, 21 juliol 2019

Creació d’una borsa de treball de Tècnic Mitjà d’Administració General

S’adjunta documentació relativa a aquest procediment:

Bases de la convocatoria.

Edicte de publicació al BOP.

Model d’instància

El termini per a la presentació d’instàncies finalitzava el 4 de desembre.

-Resolució aprovant el llistat d’aspirants admesos i exclosos.

Resolució nomenament membres del tribunal, data del primer exercici i resolució d’al·legacions.

-Citació per a la lectura del primer exercici.

Notes del primer exercici i data del segon.

Citació per a la lectura del segon exercici.

Notes del segon exercici i data del tercer.

Nota informativa canvi data del tercer exercici.

-Notes tercer exercici

Valoració final i constitució de borsa de treball.

Notícies relacionades