Saturday, 24 July 2021

Exposició pública urbanització de carrer

Se sotmet a exposició pública durant 20 dies hàbils projecte d’urbanització de carrer en cantonada Camí de la verge – C / Paleta

Notícies relacionades