Dimarts, 6 Decembre 2022

📞 96 581 03 74

Ple Ordinari corresponent al mes d’octubre.

Tipus de Convocatòria:Ordinària
Data i lloc:
1ª convocatòria: 27 d’octubre de 2022 a les 20:00
2ª convocatòria: 31 d’octubre de 2022 a les 20:00
Lloc.- Saló de Plenos

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior nº 9/22
2.Proposta d’aprovació de canvi de representants del Consell Participació. ( Exp. 1165/2022)
3.Proposta d’aprovació de Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles. Exp 1269/2022.
4.Proposta d’aprovació Modificació del reglament del servei de teleassistència domiciliària a persones dependents. Exp 1080/2022.
5.Ratificació inclusió ordre del dia expedients 891/2022, 1294/2022, 1303/2022 i 1304/2022
6.MOCIÓ URGENT. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant suplements de crèdit 2/2022. (Exp. 891/2022).
7.MOCIÓ URGENT. Proposta d’aprovació d’expedient de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris número 4/2022. (Exp. 1294/2022).
8.MOCIÓ URGENT. Designació del pregoner per a les Festes de 2023.
9.MOCIÓ URGENT. Moció que presenta el Grup Socialista amb motiu del 31 d’octubre com a Dia d’homenatge a les Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura.
B) Activitat de control
10.Informes d’Alcaldia
11.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia nº 607/2022 a 676/2022
12.Donar compte de les actes de la Junta de Govern local nº 11/2022 i 12/2022
C) Precs i preguntes.

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES