Dimarts, 6 Decembre 2022

📞 96 581 03 74

Anunci informació pública “PSF Beneixama 3”

Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d’autorització d’implantació
en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització
administrativa de construcció, ocupació de vies pecuàries i la declaració d’utilitat
pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada «PSF
Beneixama 3» i la seua infraestructura d’evacuació, amb potència a instal·lar 49,9884 MW,
a situar en els termes municipals de Biar, la Canyada, el Camp de Mirra i Beneixama
(Alacant), sotmesa a avaluació d’impacte ambiental ordinària. Expedient
ATALFE/2020/128.

El termini d’informació pública finalitza el 12 de desembre de 2022.

Per a descarregar el document, polse ací.

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES