Sunday, 18 April 2021

Ajudes al sector turístic per la covid-19

S’estableixen ajudes econòmiques directes destinades a professionals del sector turístic i a empreses turístiques que desenvolupen les seues activitats en la Comunitat Valenciana, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica que, a la data d’inici del termini de presentació de sol·licituds reunisquen alguna de les següents condicions.

DECRET 21/2021, de 5 del Consell.

(DOGV núm. 9018 de 11/02/2021)

 

Més informació: https://bit.ly/2Zilc9B

 

 

 

 

Also, Male Extra works pretty fast. cialis malaysia Well, Male Extra does just that.

Notícies relacionades