Diumenge, 25 Setembre 2022

📞 96 581 03 74

Ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l’exercici 2016

Programa d’ajuts per a pimes de comerç, es subvencionarà:

Emprenem COMERÇ: despeses corrents derivades del manteniment d’un establiment comercial amb un nou titular o de la implantació d’una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s’hagi desenvolupat activitat econòmica:

Estudis de viabilitat i factibilitat comercial.
Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris per a la constitució de l’empresa o per a l’inici de l’activitat en l’establiment comercial i més, si escau, en línia.
Despeses de traspàs, únicament del local, satisfets a l’anterior titular, que s’ha d’haver formalitzat en l’exercici en què es convoqui l’ajuda.
Despeses de lloguer de local meritats de l’1 de febrer fins al 30 de setembre de l’exercici en què es convoqui l’ajuda.

L’establiment haurà de obrir-se al públic entre l’1 de febrer i el 30 de setembre de 2016. El Limete de la subvenció per sol·licitant serà de 10.000 euros, sense que les despeses de lloguer superin els 5.000.

Programa d’ajuts per a ens intermedis de comerç (federacions, associacions, gremis), se subvencionaran:

1. Agrupacions de comerciants (un únic ajut de fins al 70% amb el límit de 25.000 euros per sol·licitant)

a) Contractació o manteniment de personal tècnic professional dedicat a la planificació estratègica, la gestió comercial i la promoció conjunta, incloent les despeses en dietes i desplaçaments que quedin justificats en funció de la seva finalitat i, si l’entitat ja compta amb aquest personal contractat, també es consideraran susceptibles de suport les despeses de lloguer del local seu de l’entitat sol·licitant.

b) Accions de comunicació, informació, publicitat, imatge, promoció de productes o serveis i fidelització del consumidor.

c) Actuacions de comunicació, informació, publicitat, imatge, captació d’associats i despeses d’adhesió i manteniment de sistemes telemàtics en xarxa, destinats a la prestació de serveis als associats, ja implantats en organitzacions de segon o tercer nivell a què el sol·licitant estigui vinculat.

d) Organització i realització d’accions formatives específiques i sectorialitzades que permetin l’adaptació del personal vinculat a les agrupacions de comerciants o a les empreses associades.

Les actuacions objecte de suport s’han d’haver realitzat entre l’1 de gener i el 15 d’octubre del 2016.
Termini presentació: 8 octubre 2016
Termini justificació: 31 octubre 2016

 

captura Clic: resolucion-ayudas-comercio-consumo-y-artesania

 

Bases generals, clic: orden-2016_6605

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES