Dimarts, 27 Setembre 2022

📞 96 581 03 74

Ajudes en matèria de mobilitat sostenible

Ajudes en matèria de mobilitat sostenible per a l’exercici 2019

 

L’objectiu d’este programa és reduir el consum d’energia en el sector del transport per mitjà del foment de l’ús de mitjans de transport no motoritzats i l’impuls de noves tecnologies que permeten diversificar el dit consum cap a la utilització de combustibles alternatius, amb una disminució de l’impacte ambiental del transport a la Comunitat Valenciana. Tot això a través de les actuacions que s’indiquen a continuació:

T21B – Projectes pilot de mobilitat urbana sostenible
T21C – Promoció del transport urbà amb bicicleta
T21E – Projectes de logística urbana sostenible
T24B – Sistemes intel·ligents de transport públic urbà
T27A – Adquisició de vehicles elèctrics o propulsats per combustibles alternatius
T29A – Inversions en estacions de recàrrega de gas natural i hidrogen.

 

 • Interessats/Sol·licitantsEmpreses i entitats de naturalesa pública o privada, depenent del que establix l’annex de la convocatòria per a cada actuació objecte de suport
  T21B – Empreses i entitats de naturalesa pública o privada.
  T21C – Tipus 1: l’administració local, entitats públiques i empreses públiques o privades adjudicatàries del servei del sistema públic de préstec de bicicletes.
  Tipus 2: l’administració local.
  Tipus 3: l’administració local, així com les entitats i empreses públiques.
  Actuació T21E Empreses o entitats de naturalesa pública o privada
  Actuació T24B L’administració pública i les empreses concessionàries del servei de transport públic
  Actuació T27A L’administració pública i les empreses concessionàries del servei públic
  Actuació T29A L’administració pública i les empreses
  T21E – Empreses i entitats de naturalesa pública o privada
  T24B – Administracions públiques i les empreses concessionàries del servici de transport públic.
  T27A – Administració pública o les empreses concessionàries de servici públic.
  T29A – Administracions públiques i les empreses

 

 

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà al de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitzarà el 23 de maig de 2019 i finalitzarà el 23 de maig de 2019 (DOGV núm. 8523 de 5.4.2019).
Data d’inici: 06/04/2019
Data de fi: 23/05/2019

+ info.: https://bit.ly/2CY2YiH

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES