Diumenge, 4 Decembre 2022

📞 96 581 03 74

Ajudes. Foment de l’ocupació dirigit a l’emprenedoria

-Ayudas- Persones Emprenedores

Quantia:
1. L’import de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l’alta com a personal autònom a algun dels següents col·lectius:
a) Persones Aturades en general: 2.500 euros
b) Persones Aturades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros
c) Persones Aturades amb diversitat funcional: 3.500 euros
d) Dones desocupades víctimes de la violència de gènere: 4.500 euros.
2. L’import establert a les lletres a), b) ic) de l’apartat 1 s’incrementarà en 500 euros en cas de les dones.

›Més info.: https://goo.gl/SyZAE5

 

 

-Ayudas- Manteniment Autònomes

Quantia:
1. L’import de la subvenció ascendirà a:
a) En el cas de contractes temporals a jornada completa d’almenys 3 mesos de durada: 1.500 euros.
b) En el cas de contractes temporals a jornada completa d’almenys 6 mesos de durada: 3.500 euros.
2. Els imports indicats en l’apartat 1 s’han d’incrementar en 500 euros si es contracta a una persona amb diversitat funcional o una dona.
3. Els contractes a temps parcial d’almenys 30 hores setmanals resultaran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l’ajuda.

›Més info.: https://goo.gl/BqR3gz

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES