Dimarts, 4 Octubre 2022

📞 96 581 03 74

Ajudes a pimes per al desenvolupament de plans d’implantació de solucions innovadores, marc del Programa InnoCámaras

Ajudes a pimes per al desenvolupament de plans d’implantació de solucions innovadores, marc del Programa InnoCámaras.


* Beneficiaris: Pimes i autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç d’Alacant, que es trobin donades d’alta al cens de l’IAE.
  * La quantia màxima de les ajudes a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de:
– Fase I: cost màxim elegible de 1.200 euros, prefinançat íntegrament per la Cambra de Comerç i finançat al 100% per FEDER i Cambra de Comerç d’Alacant (fase gratuïta per a l’empresa beneficiària).
– Fase II: cost màxim elegible de 7.000 euros (IVA no inclòs), prefinançat íntegrament per l’empresa beneficiària i cofinançat al 50% per FEDER, sent per tant la quantia màxima d’ajut per empresa de 3.500.

 

›Àmplia informació entrant a l’enllaç: http://bit.ly/2qzJGLs

 

Innocámaras

 

 

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES