Thursday, 07 July 2022

Ajudes per al foment de les empreses cooperatives i de les socie- tats laborals

Termini de presentació de les sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds per a les ajudes convocades per mitjà de la present convocatòria serà de set dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de la present convocatòria
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Resolució, clic: ayudas-para-el-fomento-de-las-empresas-cooperativas-y-s-l

Notícies relacionades