Tuesday, 24 May 2022

Ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

TECG-Ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 «Suport per a la realització d’operacions conforme a l’estratègia de desenvolupament local participatiu» dels Grups d’Acció Local en el període 2014-2020. GAL 10 GRUP D’ ACCIÓ LOCAL RURAL MUNTANYA D’ALACANT

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes de la present convocatòria començarà a comptar des de l’endemà al de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l’extracte d’aquesta i finalitzarà el 15 de setembre de 2021. (DOGV 9142, 03/08/21).

 

Convocatoria LEADER 2021_castellà_firmado

Clic tramite

Per a més informació o qualsevol dubte:

📧 galruralmuntanyadalacant@gmail.com

📞 649 24 41 88

Notícies relacionades