Monday, 25 October 2021

Bases generals que regeixen la selecció de proves selectives i ordenança fiscal reguladora de les taxes corresponents.

S’adjunten les bases generals que han de regir les proves selectives per a la provisió en propietat de places tant de personal laboral com funcionari de l’Ajuntament de Biar i l’ordenança fiscal reguladora de les corresponents taxes.

Bases generals

Ordenança reguladora de la taxa

Notícies relacionades