Monday, 15 August 2022

Bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en les escoles i centres d’Educació Infantil

S’adjunta publicació al DOGV de la ORDRE 27/2016, de 14 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en les escoles i centres d’Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana.

Ordre 27/2016, de 14 de juny

Notícies relacionades