Friday, 22 October 2021

Campanya ambliopia 2016.

campana-ambliopia

Les anomalies visuals causen almenys una tercera part del fracàs escolar. Les més freqüents són l’astigmatisme, la miopia i la hipermetropia. Amb l’objectiu de detectar anomalies en el sistema visual i prevenir-les, les Regidories de Sanitat i Educació de I’Ajuntament de Biar, juntament amb els òptics-optometristes de l’Associació d’Empresaris de Biar (AEBI), a l’igual que altres anys, han elaborat una Campanya de Control Visual per als escolars de 2n d’Infantil.

La iniciativa s’ha creat com a complement de la campanya anual d’Ambliopia, que s’efectua a xiquets de segon d’Infantil. De manera gratuïta, els xiquets i xiquetes hauran d’acudir, acompanyats dels seus pares i mares i amb cita prèvia, a les òptiques concertades per a sotmetre’s a un examen optomètric complet, per portar un millor seguiment de l’evolució del seu sistema visual.

La campanya es realitzarà dilluns 28 de novembre i dimecres 30 en horari escolar de vesprada al Col·legi Públic Ntra. Senyora de Gràcia de Biar, i posteriorment s’enviarà una carta als pares i mares informant dels resultats obtinguts. Les dues entitats col·laboradores són Òptica Nova i Òptica Biar.

 

Notícies relacionades