Monday, 15 August 2022

Carnet jove, adhesión de empresas para aplicar descuentos a jóvenes

El IVAJ té, entre altres, les funcions d’atendre a la millora de la qualitat de vida dels joves i impulsar la prestació de serveis a la joventut, tant des del sector públic com des del privat. Així, gestiona el Carnet Jove, que ofereix una sèrie de drets i avantatges dirigides als seus titulars. El Carnet Jove s’enviarà a tots els joves de 14 a 30 anys, tots dos inclosos, que ho sol.liciten.


Informació d’interès per a les entitats adherides

Tendrán la condició d’entitats adherides al Carnet Jove les persones físiques o jurídiques que així ho desitgin, prèvia subscripció del corresponent compromís d’adhesió amb l’IVAJ. La entitat adherida fixarà lliurement tant el descompte com el tipus de servei, prestació o producte que ofereix als joves titulars del Carnet Jove. El compromís d’adhesió tindrà vigència de dos anys a partir de la seva signatura, excepte una denúncia expressa de qualsevol de les parts. Podrá prorrogarse per dos anys més, de forma automàtica, excepte una denúncia expressa de qualsevol de les parts. Adherint-se al compromís, l’entitat tindrà una vinculació a una imatge reconeguda per més de 250.000 joves a la Comunitat Valenciana, més d’1.500.000 a la resta d’Espanya i més de 5.000.000 a Europa.

Aquest servei no té cap cost.

 

 

Ampliar informació en document adjunt. Carnet Jove. IVAJ

Compromís d’adhesió empreses

 

Notícies relacionades