Tuesday, 01 December 2020

IMPORTANT per a famílies del CEIP

Per a saber mes sobre la Jornada Contínua. S’adjunta ordre publicada en el DOGV que regula la Jornada Contínua:

Ordre 25/2016, de 13 de juny

Notícies relacionades