Thursday, 27 January 2022

Constitució borsa de treball per a Auxiliar del Servei d’Ajuda a Domicili

S’adjunta documentació al respecte:

-Bases de la convocatòria

Model d’instància de sol·licitud (termini de presentación d’instàncies fins al 28 d’abril de 2021).

Resolució  aprovant llistat d’aspirants admesos  i exclosos. (Termini de reclamació fins el 18 de maig).

Resolució nomenant al tribunal i data del primer exercici. (Dimarts 25 de maig).

-Resolució aprovant llistat d’aspirants definitiu.

Notes del primer exercici i data per al segon (1 juny)

Notes del segon exercici i data de l’entrevista (11 de juny)

Notes finals de les proves.

 

Notícies relacionades