Thursday, 27 January 2022

Constitució de borsa de treball per a operari/a de neteja d’instal·lacions municipals

S’adjunta documentació al respecte:

Bases de la convocatòria

-Model d’instància (termini de presentació d’instàncies fins al 6 de maig, inclòs).

Resolució amb llistat d’aspirants admesos i exclosos. (Termini de reclamacions fins el 25 de maig)

Resolució amb llistat d’aspirants definitiu, composició del tribunal i data del primer exercici (2 de juny)

Notes del primer exercici i data del segon (8 de juny)

Notes del segon exercici i data de l’entrevista (17 de juny)

Notes finals del procediment selectiu.

 

Notícies relacionades