Cultura

La Casa de Cultura de Biar està ubicada en l’antic convent dels *Franciscanos. La seua construcció data del sigle XVII. Este immoble va ser reconstruït en 1990 i des de llavors s’utilisa com a Casa de Cultura.
L’espai conta en una nau *abovedada, a on s’ubica un escenari. En ell es realisen les actuacions que habitualment es programen des del departament de cultura, tant locals com a professionals.
L’edifici també alberga l’Agència de Llectura Municipal, que du el nom de Ricardo Martínez Guillén. L’entrada a este servici es realisa per la porta lateral en el carrer Sant Jerónimo.
Aixina mateix, l’edifici conta en un singular claustre, que també servix de forma esporàdica per a albergar activitats culturals i lúdiques.
La Casa de Cultura de *Biar conta en una programació anual, que anuncia a través de les seues rets socials.

Casa de Cultura
Per a més informació en https://@www.facebook.com/profile.php?aneu=100052272775599

Direcció: Plaça del Convent
Teléfon: 657 91 24 08
Mail: @cultura@biar.es

o en el teléfon 657 91 24 08 i el correu electrònic @cultura@biar.es

Agència de Llectura
Per a més informació en labibliodebiar *ALM Ricardo Martínez *Guillen
Horari d’Estiu : L-V 9:00 a 14:30 hores
Direcció: c/ Sant Jerónimo, 2, 3410
Teléfon: 965 81 06 61
Mail: biblioteca@biar.es