Saturday, 25 June 2022

Curs para cuidadors i cuidadores no professionales de persones en situació de dependència per l’edat.

 

Curs dirigit a cuidadors/as no professionals de persones en situació de dependència derivada de l’edat, que hagen sigut reconeguts com a tals en la resolució PIA per la qual es concedeix la prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar.

Excepcionalment, podran participar cuidadors/as de persones que no conten encara amb resolució PIA.
Data i horari: tots els dimecres a partir del 26 de setembre fins al 21 de novembre, en horari de 10:00 a 13:00 h.
Lloc de realització: Centre social “JOSE HERNANDEZ PARRA”

Objectius:
• Facilitar uns coneixements bàsics per a millorar l’atenció sociosanitària de les persones en situació de dependència.
• Promoure procediments i estratègies més adequades per a mantenir i millorar l’autonomia personal de les persones en situació de dependència.
• Oferir informació sobre productes de suport que propicien el **autocuidado de la persona depenent i la seua vida autònoma.
• Facilitar i donar suport emocional a les persones cuidadores.
• Informar i orientar sobre els recursos **sociasanitarios més adequats.
• Impulsar el reconeixements social de les persones cuidadores.

Com inscriure’s?
Dilluns i dimecres en el Servei d’Atenció a la Dependència – Centre Social “JOSE **HERNANDEZ PARRA”. (Fins al 24 de setembre).

S’adjunta programa del curs: Cartel Curso CNP

Notícies relacionades