Monday, 25 October 2021

Desbrossament i Neteja Antiga Via del Tren

DESBROSSAMENT I NETEJA ANTIGA VIA DEL TREN

S’han realitzat labors de desbrossament i neteja de l’antiga via del Xitxarra, que se han dut a terme per treballadors del Programa d’Iniciativa Social 2017 de la Generalitat Valenciana.

Els treballs han consistit en el desbrossament i neteja d’ambdós cunetes per a millorar la seguretat i  accessibilitat. Amb esta actuació els usuaris de Biar veuen millorat l’accés per l’antiga via del Xitxarra.

#invertint a BIAR, invertint en TU

Notícies relacionades