Dimarts, 4 Octubre 2022

📞 96 581 03 74

Diagnòstics d’Innovació Comercial

Diagnòstics d’Innovació Comercial

Aquesta actuació té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat dels comerços, mitjançant la realització de diagnòstics individualitzats i informe de recomanacions de millora, per tal d’impulsar l’adopció, per part dels mateixos de metodologies i solucions que permetin millorar la seva situació competitiva.

Beneficiaris: Pimes o empreses autònomes de la Comunitat Valenciana o de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç d’Alacant, que pertanyin a algun dels epígrafs d’activitat del CNAE-2009, Grup 47 o que estiguin donades d’alta a l’IAE en els epígrafs 64, 65 o 66. En queden excloses les farmàcies.

Més informació: https://goo.gl/ueE2B4

captura

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES