Educació

Biar compta amb una itinerari formatiu públic de 0 a 18 anys. La “*Escoleta” (Escola Municipal d’Infantil), el *CEIP *Mare de *Déu de Gràcia i l’IES de Biar ofereixen una educació de qualitat i personalitzada.

La Escoleta

L’Escola Municipal d’Infantil dona cobertura als xiquets i xiquetes de Biar des dels 1 als 2 anys.

Informació d’inscripcions, matricules i activitats de la E.I. Municipal de Biar en el

telèfon 📞603 48 08 12

CEIP «*Mare de *Déu de Gràcia»

El CEIP «*Mare de *Déu de Gràcia» té dues línies amb quatre tipus de Programes d’Ensenyament Bilingüe diferenciats agrupats de dos en dos.

En el Programa d’Incorporació Progressiva Enriquit del valencià (*PIPE) per a Educació Primària i Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà (*PPEC), on la llengua vehicular d’aprenentatge és el castellà, que de manera progressiva, al llarg de l’Educació Primària, incorpora àrees en valencià.

Els altres són el Programa d’Ensenyament en Valencià Enriquit (*PEVE) per a Educació Primària i el Programa *Plurinlingüe d’Ensenyament en Valencià (*PPEV), on la llengua vehicular d’aprenentatge és el valencià.

Durant el curs 2012-2013, modifiquem els programes per a adaptar-nos a la legislació vigent, organitzar més coherentment l’ensenyament de les llengües, incorporar una llengua estrangera (anglés) en Educació Infantil i l’ampliació, en Educació Primària, d’àrees impartides en anglés.

Més informació en el seu web

IES de Biar

L’IES de Biar compta amb els nivells formatius d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), Batxillerat i Cicles Formatius.

Ensenyament Secundari Obligatori

Biar ofereix 10 unitats d’ESO per a alumnes de Biar i les poblacions pròximes de *Canyada, Camp de Mirra i Beneixama.

En Batxillerat compta amb les modalitats de

  • Ciències
  • Humanitats i Ciències Socials
  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials

Cicles formatius

L’IES compta amb una unitat de cicles formatius de la família agrària, en concret la d’Aprofitament forestal.

Més informació en la web del centre