Wednesday, 10 August 2022

Enquesta de valoració de preferències visuals d’unitat de paisatje.

Com a part essencial de l’Estudi d’integració paisatgística Paisatge del projecte fotovoltaic a desenvolupar en el t.m. de Biar per Iberdrola Renovables Energia, S.A.O., s’inclou l’enquesta de valoració de les Preferències Visuals dels ciutadans. En ella es valorarà la qualitat que atorguen els ciutadans a les diferents unitats del paisatge presents en la zona d’estudi.

Dins de l’àmbit global d’estudi s’han identificat diverses Unitats de Paisatge. Aquestes unitats de paisatge s’exposen a continuació amb l’objectiu de ser valorades paisatgísticament per vostè, secundant-se en les fotografies mostrades i el seu coneixement de la zona.

S’adjunta enllaç per a poder accedir i emplenar l’enquesta:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQBTbdPUhso13NPEUpWIlGO9bhxOlUK1RiPkoiyd2hKpN0XA/viewform?usp=sf_link

Notícies relacionades