domingo, 22 mayo 2022

Constitució borsa de treball de Treballador/a Social

S’adjunta documentació al respecte:

Bases de la convocatòria

Model d’instància.

Publicació edicte al BOP, obrint termini de presentació d’instàncies (fins 17 de juny inclòs)

Els mèrits a valorar en la part del concurs, es presentaran amb un índex que els relacione en el moment de presentació de la instancia.

Resolució  amb llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es.

-Resolució amb llistat provisional  rectificant errada de duplicitat d’aspirant detectada en resolució anterior.

Resolució amb llistat definitiu, composició del tribunal i data del primer exercici (15 de juliol)

Notes del primer exercici i data per al segon (9 de setembre)

-Corrector del primer exercici (revisat degut a reclamacions)

Acta de revisió de reclamacions, quadre nou de notes i data del segon exercici (9 de setembre)

-Notes del segon exercici i data per al tercer (6 d’octubre).

-Notes del tercer exercici, entrevista i mèrits.

Notes del tercer exercici, entrevista i mèrits després de la revisió d’al·legacions.

Quadre final de notes.

Resolució rectificant errades aritmètiques detectades i quadre final de notes definitiu.

 

 

 

Notícias relacionadas