jueves, 19 mayo 2022

Constitució borsa de treball per a agent de la policia local per comissió de serveis

S’adjunta documentació al respecte:

Bases de la convocatòria

Model d’instància.

Publicació BOP inici termini presentació d’instàncies (Finalitza el 19 de maig, inclòs)

Resolució aprovant llistat d’aspirants admesos i exclosos.

Resolució aprovant definitivament llistat d’aspirants admesos i exclosos.

Notícias relacionadas