sábado, 04 diciembre 2021

Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de treball de secretaria-intervenció

S’adjunta documentació administrativa al respecte d’aquest procediment:

Bases de la convocatòria.

-Edicte BOPA d’inici del termini de presentació d’instàncies

Model d’instància

Resolució amb el llistat d’aspirants admesos

Notícias relacionadas