domingo, 07 agosto 2022

Provisió per concurs d’un lloc de Cap Administratiu del l’Ajuntament de Biar

S’adjunta documentació al respecte:

-Bases específiques de la convocatòria.

-Model d’instància de la sol·licitud.

-Resolució d’alcaldia, aspirants, composició del tribunal i data de constitució i valoració de mèrits.

Notícias relacionadas