Diumenge, 25 Setembre 2022

📞 96 581 03 74

Foment d’ocupació dirigida a l’emprenedoria 2022

EAUTOE – 2022 Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d’activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors

(Cª Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball)

SOL·LICITANTS:

Podran ser beneficiàries d’aquesta convocatòria les persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa precisarà l’informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d’Entitats de l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

(AEDL-BIAR, inclosa). Sol·licita-ho per seu electrònica, adjuntant pla d’empresa.

QUANTIA:

L’import de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l’alta com a personal autònom a algun dels següents col·lectius:

a) Persones desocupades en general: 2.500 euros
b) Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros
c) Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500 euros.
d) Dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500 euros.

Els imports establits en les lletres a), b) i c) s’incrementaran en 500 euros en el cas de les dones.

TERMINI:

S’iniciarà, el 22 de març i finalitzarà el 30 de juny de 2022.

Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la data d’inici que conste en la Declaració d’Alta en el Cens d’Obligats Tributaris. En el cas que l’alta haguera tingut lloc abans de la publicació de l’extracte, el termini de dos mesos començarà a computar a partir de l’endemà al de la publicació.

 https://www.facebook.com/biaraedl o consulta, Resolució 28 desembre 2021 (DOCV Núm. 9302 del 21/03/2022), el següent enllaç: https://bit.ly/3ipmrie

TRÀMIT, clic

RESUM:

Per a ampliar informació, contacta AEDL-Biar https://www.facebook.com/Biaraedl

o consulta, Resolució 28 desembre 2021 (DOCV Núm. 9302 del 21/03/2022), el següent enllaç: https://bit.ly/3ipMRie

TRÀMIT, clic

RESUM:

 

Anterior noticiaTICCámaras 2022
Següent noticiaBiar és una tómbola

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES