Monday, 15 August 2022

Fons LEADER. Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 “Suport per a la realització d’operacions d’acord amb l’estratègia de desenvolupament local participatiu” dels grups d’acció local

AJUDES INCLOSES A LA Submedida 19.2 LEADER PDR-CV 2014-2020

Fons LEADER. Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 “Suport per a la realització d’operacions d’acord amb l’estratègia de desenvolupament local participatiu” dels grups d’acció local en el període 2014-2020. GAL 10 GRUP D’ACCIÓ LOCAL RURAL MUNTANYA D’ALACANT.

Concedir per al període 2014-2020 les ajudes previstes en la submesura 19.2 del PDR CV-2014-2020 “Suport per a la realització de les operacions d’acord amb l’estratègia de desenvolupament local participatiu” que inclou actuacions dirigides a fomentar la creació d’ocupació, la diversificació econòmica, la innovació, la conservació i millora mediambiental, i el desenvolupament econòmic i social del medi rural valencià.

El Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (PDR-CV 2014-2020) és el document de programació de les actuacions de la Generalitat Valenciana, per a l’aplicació de la política de desenvolupament rural en el seu àmbit territorial en aquest període, i canalitza els fons europeus i nacionals destinats a aquesta política. El fons europeu que finança aquestes actuacions és el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

La mesura 19 del PDR-CV 2014-2020, Suport per al desenvolupament local de LEADER, està destinada a millorar la governança, a mobilitzar el potencial endogen de les zones rurals ia millorar la qualitat de vida de les zones rurals, fent especial èmfasi en la promoció del desenvolupament local d’aquestes zones.
La intervenció en el territori a través d’estratègies de desenvolupament local, concebudes i aplicades amb una perspectiva multisectorial, basades en la col·laboració entre els agents socials i econòmics dels territoris rurals, i dissenyades i aplicades pels grups d’acció local constitueix l’essència del enfocament o metodologia Leader.
La metodologia LEADER té com a punt principal la col·laboració entre els agents socials i econòmics d’un territori (grups d’acció local), que implementen en el seu territori un seguit d’actuacions contemplades en la seva estratègia de desenvolupament local participatiu (EDLP). Els grups d’acció local LEADER 2014-2020 han estat seleccionats mitjançant l’Ordre 5/2016, de 11 d’abril de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Els ajuts abasten tres línies d’actuacions (Veure enllaç: Ajudes incloses en la Submedida 19.2)

 

Notícies relacionades