Monday, 23 May 2022

Informació pública del Pla d’actuació Municipal front al riesc d’incendis i el Pla Territorial Municipal front a emergències de Biar

S’adjunta informació al respecte de:

Pla d’actuació Municipal front al riesc d’incendis forestals

Pla  Territorial Municipal frton a emergèncias de Biar

Documentació íntegra en període d’exposició pública en el portal de transparència de la seu electrònica:

https://biar.sedelectronica.es/transparency/dd1101a6-ea70-453c-a253-11396cb86b58/

 

 

 

 

Notícies relacionades