Monday, 23 May 2022

Informació pública projecte per a implantació de central fotovoltàica “PSF Benejama 4”

 

Informació pública autorització d’implantació en sòl no urbanitzable, autorització admva. prèvia, autorització admva. de construcció, ocupació de vies pecuàries i declaració d’utilitat pública de la central fotovoltáica “PSF Beneixama 4”:

https://biar.sedelectronica.es/info.2

 

Notícies relacionades