Dimarts, 29 Novembre 2022

📞 96 581 03 74

Informe del fòrum per a l’ocupació, el desenvolupament local i l’empresa de Biar

Durant aquests últims mesos hem estat realitzant un FÒRUM PER A L’EMPLEAT, EL DESENVOLUPAMENT LOCAL I L’EMPRESARIAL, treball realitzat amb la indústria, emprenedors, jubilats, entitats privades i públics d’alleujament per a la nostra comunitat, i així poder arribar a realitzar un diagnòstic de nostre territori.

El nostre objectiu ha estat impulsar la creació del “Fòrum per a l’ocupació, el desenvolupament local i l’empresa” partint d’un Diagnòstic de Competitivitat Empresarial en el qual han participat els diferents sectors econòmics, socials de BIAR, i amb uns objectius estratègics a complir:
• Acercar a les empreses de BIAR a la seva localitat i crear un flux de comunicació amb elles.
• Detectar els seus necessitats i facilitar solucions i recursos.
• Impulsar una plataforma de cooperació en un microclima d’innovació.
• Liderar una política de creixement des d’una perspectiva econòmica sostenible, integradora i intel·ligent.

Detallamos la programació, participació, necessitats, resum de les conclusions.

PARTICIAPCIÓN:

El perfil de les persones i organitzacions vinculades als contactes realitzats és el següent: 25 empreses industrials, 3 empresaris retirats, 2 representants d’organitzacions empresarials (IBIAE i ATEVAL), 2 joves emprenedores, 1 representant d’una altra entitat, 1 empresari d’un altre sector .

Calendari grupal (a més han hagut interviews i contactes individualitzats).

 

Acció subvencionada per Diputació d’Alacant, Àrea de Foment i Desenvolupament.

CONCLUSIONS FINALS

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES