Thursday, 07 July 2022

Línies d’ajuts del IVACE

Línies d’ajuts del IVACE

INNOVA-CV — INNOVACIÓN DE PYME

Realització de projectes innovadors que redunden en una major competitivitat de les empreses i que tinguin resultats tangibles al final del termini d’execució del projecte.
Els projectes d’innovació podran desenvolupar-se en quatre actuacions: desenvolupament de nous productes (INNOVAProD-CV); posada en marxa o readaptació de processos mitjançant l’aplicació de metodologies de millora contínua i amb criteris d’ecoeficiència (INNOVAProC-CV); transformació digital per a la implantació de la indústria 4.0 (INNOVAi4.0-CV); desenvolupament de solucions TEICs innovadores que no suposin desenvolupaments a mida (INNOVATeiC-CV).
El Programa comptarà amb finançament al 50% del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, dintre de l’Eix Prioritari 3 “Millorar la competitivitat de les PIME”, Objectiu Específic 3.4.2 “Promoure la innovació de la PIME i la cooperació per la innovació en tots els àmbits “

– CHEQUE TUTORÍAS INTERNACIONALIZACIÓN (ASESORAMIENTO A EMPRESAS 2019)

Millorar l’estratègia de les pimes de la Comunitat Valenciana en els diferents àmbits de la internacionalització i així guanyar posició competitiva en els mercats exteriors a través d’un acompanyament intensiu d’alta especialització i individualitzat, sota les següents modalitats: 1. Iniciació a l’exportació. 2. Revisió de l’estratègia d’internacionalització -per empreses exportadoras- 3. Inici a la contractació pública internacional 4. Presentació d’ofertes en contractació pública internacional. 5. Màrqueting digital internacional (EXPORNET). 6. Estratègies de marca i comunicació internacional. 7. Finançament internacional. 8. Expansió internacional de start-ups.

Desenvolupament de projectes d’I + D realitzats per PIME.
El Programa comptarà amb finançament al 50% del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, dintre de l’Eix Prioritari 1 “Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació”, Objectiu Específic 1.2.1 “Impuls i promoció d’activitats de R + d + i liderades per les empreses, suport a la creació d’empreses innovadores i suport a la compra pública innovadora “.
Realització de projectes d’investigació industrial o desenvolupament experimental en cooperació entre diverses empreses.
El Programa comptarà amb finançament al 50% del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, dintre de l’Eix Prioritari 1 “Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació”, Objectiu Específic 1.2.1 “Impuls i promoció d’activitats de R + d + i liderades per les empreses, suport a la creació d’empreses innovadores i suport a la compra pública innovadora “.
Incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de serveis a la indústria mitjançant la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions -TEICs-.
Fomentar l’emprenedoria innovador de base tecnològica, la diversificació empresarial, el creixement econòmic i la creació d’ocupació de qualitat en el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana, donant suport al desenvolupament d’empreses les activitats es basen en l’explotació del coneixement i la tecnologia.

Notícies relacionades