Saturday, 25 June 2022

Línies de Finançament FIV

Suport Turístic sector. Beneficiaris: Entitats Turístiques propietàries o explotadores (AMB Activitat Comercial) d’establiments hotelers, campaments de turisme, Apartaments Turístics, Allotjaments Rurals, Agències de Viatge …. Conceptes: Finançament d’Inversions destinades a la Millora de l’Eficiència Energètica, Millores en accessibilitat a, incorporation de Noves Tecnologies Que fomentin la Innovació en els Processos de Negoci i Desenvolupament d’Activitats d’I + D + I …. Quantia: Préstecs Entre 50.000 i 500.000 € .Import máx.75% del Projecte d’Inversió. Termini Fins a 15 anys, amb Fins a 3 anys de carència. Tu: Euribor + dif.según el Risc. També es podran Sol·licitar Préstecs Destinats a Anticipar Subvencions del sector.
   
Suport sector agroalimentari. Beneficiaris: Empresaris Individuals i Empreses amb seu social, a la CV (amb activitat comercial). Conceptes: Adquisició d’Actius Productius i Costos derivats d’Ejecucion de Projectes per a la Transformació, Comercialització o Desenvolupament de Productes. Quantia: Préstecs Entre 50.000 i 500.000 € .Import máx.75% del Projecte d’Inversió. Termini Fins a 15 anys, amb Fins a 3 anys de carència. Tu: Euribor + dif.según el Risc. També es podran Sol·licitar Préstecs Destinats a Anticipar Subvencions del sector.
 
Creixement internacionalització. Beneficiaris: Empresaris Individuals i Empreses amb seu social, a la CV (amb activitat comercial). Conceptes: Adquisició d’actius de Materials, immaterials, Disseny i Ejecucion d’avions de comercialització, alquilers de Locals i Despeses per mecados Obertura de Nous, de Costos vinculats personals, registre de marques, patents … Quantia: Préstecs Entre 50.000 i 500.000 € .Import màx. 75% del Projecte d’Inversió. Termini Fins a 15 anys, amb Fins a 3 anys de carència. Tu: Euribor + dif.según el Risc. També es podran Sol·licitar Préstecs Destinats a Anticipar Subvencions del sector.
Economia Social. Beneficiaris: Empreses Socials (AMB Activitat comercial). Conceptes: Adquisició Noves Tecnologies, maquinària, mobiliari, vehicles, obres de construcció … Quantia: Préstecs Entre 50.000 I 500.000 €. Import máx.75% del Projecte d’Inversió. Termini Fins a 15 anys, amb Fins a 3 anys de carència. Tu: Euribor + dif.según el Risc. També es podran Sol·licitar Préstecs Destinats a Anticipar Subvencions del sector.
Innovador emprenedoria. Beneficiaris: Microempreses I Pimes Innovadores amb Una antiguitat mínima de 3 anys i Creixement de VENDES. Significatives en els úlitms DOS anys. Hi ha Que Ser acreditar Empresa Innovadora. Conceptes: Adquisició d’Actius i circulant per al Desenvolupament de la seva activitat. Quantia: Ptmo.participativos Entre 25.000 € i 100.000 €. Import màxim. Xifra de VENDES. Termini Fins a 7 anys, amb Fins a 3 anys de carència. Tu amb part fixa i variable. Els FP hauran d’incrementar-se en quantia equivalent al 50% de l’import del Préstec.
    
Microcrèdits Autònoms I microempreses. Beneficiaris: Autònoms i Microempreses. Acreditar APROVACIÓ D’UN aval, PRESENTAR Patrimoni Net i Resultat Positiu en L’últim exercise. Conceptes: Adquisició d’Actius i circulant per al Desenvolupament de la seva activitat. Quantia: Préstecs Entre 12.000 € i 25.000 €. Termini 5 anys amb 1 de carència. Tipus fix: 2,5% + Cost de l’aval.

Web: https://goo.gl/YREkcF

lineas-de-financiacion

Notícies relacionades