Wednesday, 20 October 2021

Oferta de treball 2018. Promoció interna de vacants.

Provisió en propietat de quatre places vacants en la plantilla de personal funcionari pertanyents a l’oferta d’ocupació pública 2018: Tècnic/a gestió de turisme, Tècnic/a auxiliar d’informàtica, Tècnic/a auxiliar d’esports i Tècnic/a auxiliar de cultura.

Edicto publicado en el BOP con listas definitivas, tribunales y fechas de examen.

-publicación BOP nº 107 listas provisionales admitidos y excluidos -oep 2018

-publicación BOP nº 57 convocatoria plazas de oferta de empleo público 2018

Publicació notes segon exercici Tècnic/a Gestió en Turisme .

-Publicació notes segon exercici Tècnic/a Auxiliar d’Informàtica.

-Publicació notes segon exercici Tècnic/a Auxiliar d’Esports .

Publicació notes primer exercici T’ècnic/a Auxiliar de cultura i data del segon.

Publicació notes defintives de totes les places

 

Notícies relacionades