Tuesday, 09 August 2022

Parc Solar Fotovoltaic BENEIXAMA-HIVE.

S’adjunta la següent documentació al respecte, obrant també al tauler d’anuncis municipal de la seu electrònica de l’Ajuntament de Biar:

Pla de participacin Pública.

Enquesta de participació.

-Estudi d’integració paisajística:

Part I

Part II

Part III

Part IV

Part V

Notícies relacionades