Thursday, 07 July 2022

Pla d’ocupació juvenil, PICE

Ajudes a la contractació i a l’emprenedoria 2020

Programa PICE – Cambra de Comerç d’Alacant

LÍNIES:
Línia 1: Ajudes a la contractació per a empreses

Ajuda directa de 4.950 euros per cada contracte formalitzat (amb una duració mínima de sis mesos).

Contractes a temps complet, indefinits o temporals, a joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i que hagen finalitzat l’orientació vocacional del Pla de Capacitació i cursat una formació troncal de 65h.

Línia 2: Ajudes a emprenedors

Ajuda de 600 euros per creació d’empreses (alta mínima de 12 mesos en l’Impost d’activitats Econòmiques i el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social).

 

Clic, BASES.

 

 

 

Notícies relacionades