Monday, 15 August 2022

Ple extraordinari de l’Ajuntament de Biar

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus Convocatòria: Extraordinària
Data i hora
1a convocatòria: 11 de març de 2021 a les 9.00
2a convocatòria: 13 de març de 2021 a les 9.00

Lloc:plataforma zoom

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT Núm. 1/21Expedient 264/2021.
2.APROVACIÓ BASES PLA RESISTIR 2021. Expedient 101/2021.
B) Activitat de control

C) Precs i preguntes.

Notícies relacionades