Diumenge, 4 Decembre 2022

📞 96 581 03 74

Ple ordinari corresponent al mes de febrer.

Tipus Convocatòria:Ordinària
Data i hora:
1a convocatòria: 28 de febrer de 2022 a les 20.00
2a convocatòria: 2 de març de 2022 a les 20.00
Lloc:Saló de Plens
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 1/22
2.Expedient 166/2022. Informes i Decrets d’Alcaldia
3.Control de subvencions financerament sostenibles, anualitat 2022. Expedient 204/2022.
4.Proposta aprovació provisional de la modificació ordenança fiscal per prestació de serveis esportius. Expedient 222/2022.
5.Proposta aprovació provisional de la modificació de l’art. 8 de l’OOFF del ICIO. Expedient 220/2022.
6.Proposta aprovació provisional modificació OOFF increment del valor de terrenys de naturalesa urbana- IVTNU. Expedient 218/2022.
7.Aprovació provisional del Pla d’actuació municipal enfront del risc d’incendis forestals i del Pla territorial municipal front d’emergències de Biar. Expedient 846/2021
8.Moció conjunta 8 de març, dia de la dona. Expedient 247/2022.

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes
9.Precs i preguntes

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES