Dilluns, 3 Octubre 2022

📞 96 581 03 74

Ple ordinari de l’ajuntament corresponent al mes de maig.

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus Convocatòria:Ordinària
Data i hora
1a convocatòria: 31 de maig de 2022 a les 20.00
2a convocatòria: 2 de juny de 2022 a les 20.00
Lloc:Saló de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm.4/22
2.Informes i decrets d’Alcaldia. Expedient 636/2022.
3.Proposta adhesió programa municipis contra el maltractament.Expedient 656/2022.
4.Proposta d’acord d’autorització de cessió del contracte d’obres d’adequació i ampliació del CEIP.Expedient 646/2022.
5.Aprovació del compte general 2021.Expedient 281/2022.
B) Activitat de control

C) Precs i preguntes
6.Precs i preguntes

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES