Dijous, 8 Decembre 2022

📞 96 581 03 74

Ple ordinari de l’ajuntament de Biar

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 10/21.
2.Modificació de crèdits extraordinaris núm.3/2021.Expedient 1147/2021.
3.Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm. 2/21. Expedient 1143/2021
4.Aprovació del reglament municipal del servei de teleassistència domiciliària per a persones dependents. Expedient 1046/2021.
5.Aprovació Pla d’Igualtat municipi Biar. Expedient 370/2021
6.Adhesió de l’Ajuntament de Biar a la mancomunitat de Serveis Socials de Beneixama, el Camp de Mirra i Canyada. Expedient 1289/2020.
7.Canvi de representant en el CPC del Club Esportiu Biarense. Expdt. 1121/21.

B) Activitat de control
8.Informes i decrets de l’alcaldia
9.Donar compte del període mitjà de pagament corresponent al 3er. trimestre de 2021.

C) Precs i preguntes
10.Precs i preguntes

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES