Monday, 18 October 2021

Ple ordinari de l’Ajuntament de Biar

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus Convocatòria:Ordinària
Data i hora:1a convocatòria: 31 de març de 2021 a les 20.00
2a convocatòria: 2 d’abril de 2021 a les 20.00
Lloc:zoomASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 2/21 i 3/21
2.Proposta de bonificació **ICIO per construcció de nau industrial. Expedient 733/2018.
3.Proposta de no autorització de compatibilitat per a activitat en el sector públic i privat de l’Enginyer Tècnic. Expedient 136/2021.
4.Proposada declaració especial interès i bonificació **ICIO establiment Casa Rural en C/. Major, 18Expedient 376/2019.
5.Modificació de Crèdit núm. 2/21. Expedient 364/2021.

B) Activitat de control
6.Donar compte inversions financerament sostenibles del 2015 al 2020. Exp. 293
7.Donar compte període mitjà de pagament 4t trimestre 2020. Exp. 317/21
8.Informes i Decrets d’Alcaldia. Exp. 380/21.

C) Precs i preguntes
9.Precs i preguntes

Notícies relacionades