Wednesday, 25 May 2022

Ple extraordinario de l’Ajuntament de Biar

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió extraordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 5 de maig de 2017 a les 13.30h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA

 1º.- APROVACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2017 (417/17)

 

Notícies relacionades