Tuesday, 24 May 2022

Ple ordinari de l’ajuntament corresponent al mes de novembre.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior nº 11/21
2.Informes i decrets d’Alcaldia. Expedient 1210/2021.
3.Modificació anualitats Pla Edificant. Expediente 86/2018.
4.Moció 25 N Partit Popular. Expedient 1254/2021.
5.Moció 25 N Partit Socialista. Expedient 1308/2021.
B) Activitat de control

C) Precs i preguntes

6.Precs i preguntes

Notícies relacionades