Monday, 15 August 2022

Ple ordinari de l´ajuntament de Biar.

Tipus Convocatòria:Ordinària
Data i hora
1a convocatòria: 22 de desembre de 2020 a les 20.00
2a convocatòria: 24 de desembre de 2020 a les 20.00

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.DECRETS I INFORMES D’ALCALDIA. Expedient 1297/2020.
3.APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ-DEROGACIÓ Art. 5 DE LA **OOFF ENTRADA DE VEHICLES. Expedient 1243/2020.
4.RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS Núm. 2/2020.Expedient 1251/2020.
5.APROVACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2021. Expedient 1281/2020.
6.ZONIFICACIÓ ZONA BÀSICA SERVEIS SOCIALS. Expedient **Ajuntament de Biar
7.APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE L’OBRA D’ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL **CEIP **MARE DE **DEU DE GRÀCIA DE BIAR. **PLÁ **EDIFICANT. Expedient 1284/2020.
8.MOCIÓ PARTIT POPULAR CONTRA L’IMPOST DE DEPÒSIT DE RESIDUS NO PERILLOSOS EN ABOCADOR.Expedient 1300/2020.
9.MOCIONS URGENTS

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes
10.PRECS I PREGUNTES

Erectile Dysfunction — causes, symptoms and treatment modalities. cialis over the counter south africa Viagra for sale in philadelphia – Perform preliminary laparoscopy to identify the testis can be restored in t w o u g a u or v.

Notícies relacionades