Tuesday, 24 May 2022

Programa ajuda per a la gratuïtat dels llibres

S’adjunta documents necessaris per a la presentació i enllaç per ampliar la informació al respecte.

Per a més informació: Página web conselleria

Model de sol·licitud: Modelo de solicitud para rellenar on line

S’adjunta documentació necessària i calendari de presentació de sol·licituds.

DOCUMENTS ADJUNTS:

Notícies relacionades