Divendres, 30 Setembre 2022

📞 96 581 03 74

Programa d’ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s’atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d’adopció per a l’exercici 2019

EAUTOM 2019 – Programa d’ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s’atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d’adopció per a l’exercici 2019 (LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació).

  • Quantia de l’ajuda / Procediment de pagamentL’import de la subvenció ascendirà a:
    a) En el cas de contractes temporals a jornada completa d’almenys 3 mesos de durada: 1.500 euros
    b) En el cas de contractes temporals a jornada completa d’almenys 6 mesos de durada: 3.500 eurosEls imports indicats s’incrementaran en 500 euros si es contracta una persona amb diversitat funcional o una dona.

    Els contractes a temps parcial d’almenys 30 hores setmanals resultaran subvencionables amb la reducció proporcional de la quantia de l’ajuda.

    La liquidació de les ajudes es farà una vegada s’hagen justificat les condicions establides i s’entregarà d’una sola vegada l’import de l’ajuda concedida. No obstant això, aquestes ajudes queden condicionades a l’existència de crèdit suficient.

  • Quan s’ha de sol·licitar?Termini de presentacióInici l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolución (DOGV Nº 8478 de 4/2/2019) i finalitzarà l’1 d’octubre de 2019. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s’han de presentar en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

 

 (LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació)

 

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES