Monday, 15 August 2022

Programa de Competitivitat Turística 2019

🙂

🙂

🙂

Programa de Competitivitat Turística 2019

MUY IMPORTANTE. PROCEDIMENT: Nou plau d’inici d’acord amb la correcció d’errors publicada al DOGV núm. 8545 de 10/05/2019: el pla de presentació de sol·licituds obre el dia 21 de maig a les 9:00 hores i finalitza el dia 31 d’octubre de 2019 a les 14:00 h (fins a agotar pressupost).

El pla per a la presentació de sol·licituds obre el dia 20 de maig a les 09.00 hores i finalitza el dia 31 d’octubre de 2019 a les 14:00 (o fins al pressupost). (DOGV nº 8541 de 06/05/2019).

No s’admetrà cap presentació abans de la data i l’hora indicada.

 

CLIC: http://bit.ly/30y0CS1

 

 

El Programa de Competitivitat Turística és un programa d’ajuts finançat per FEDER, Turisme Comunitat Valenciana, i Cambra Alacant, destinat a Pimes i autònoms del sector turístic amb l’objectiu principal de contribuir a la millora competitiva del sector turístic.

L’objectiu principal d’aquest programa és potenciar el creixement de les empreses turístiques mitjançant l’adopció de la cultura de la innovació i l’ús de les TIC. Proporcionar eines i solucions que promoguin la competitivitat del sector i ajudin a millorar la seva productivitat.

Termini admissió sol·licituds: 20 de maig al 31 d’octubre de 2019, o fins a esgotar pressupost.

Lloc de presentació: Via Telemàtica a través del web de Cambra de Comerç, o via presencial, en el Registre Oficial de la Cambra de Comerç, Plaça Ruperto Chapí, 3 d’Alacant.

Horari: De 9:00 a 14:00 hores

 

Clic, + info.: http://bit.ly/2JqXtgS

Notícies relacionades